Hypnose/ hypnoterapi

I tæt kontakt med det underbevidste.

At være i trance er ´en tilstand af koncentreret opmærksomhed, hvor der skabes selektiv tænkning´. Det lyder indviklet, men er såmænd bare den tilstand du er i, når du dagdrømmer, ser fjernsyn uden at vide hvad du ser, læser den samme side i bogen 5 gange, er lige ved at falde i søvn, eller på andre måder er fysisk tilstede, men mentalt optaget.

I denne tilstand er du i kontakt med det underbevidste, og det er denne åbenhed, man udnytter i hypnose og hypnoterapi.

Der findes mange fordomme om hypnose, men jeg er overbevist om at:

  • man ikke kan hypnotiseres mod sin vilje.
  • man er ved ´bevidsthed´ hele tiden.
  • man ikke risikerer, ikke at kunne ´vågne´ igen.
  • man bevarer sine almindelige normer og sin moral, og dermed ikke gør noget mod sin vilje.


Hypnose har været brugt i over 1000 år, men først de senere år er man begyndt på reel forskning indenfor området. Blandt andet forsker man på Aalborg og Århus universitet i brugen af hypnose i forbindelse med senhjerneskader. De har lovene resultater og mit bud er at man om under 10 år har et helt andet syn på hypnose end man har i dag, hvor det stadig er omgærdet af mystik og fordomme.

For at give dig den højeste grad af tryghed, har jeg desuden valgt at optage alle terapier auditivt, kun lyd, så der aldrig opstår tvivl, om hvad der er foregået. Alle optagelser behandles selvfølgelig i henhold til min tavshedspligt, og jeg har tilladelse fra datatilsynet til at opbevare optagelserne.

I hypnose er man i en trance, hvor hypnotisøren kommer med anvisninger og forslag, der kan skabe forandring.

I hypnoterapi er man ligeledes i trance, men i denne trance udføres terapi, hvor man f.eks bearbejder gamle oplevelser og beslutninger, der har en begrænsende indvirkning på nutiden.

Få styr på dine tanker - dine tanker har styr på dig.