Hypnose/ hypnoterapi

I tæt kontakt med det underbevidste.

At være i trance er ´en tilstand af koncentreret opmærksomhed, hvor der skabes selektiv tænkning´. Det lyder indviklet, men er såmænd bare den tilstand du er i, når du dagdrømmer, ser fjernsyn uden at vide hvad du ser, læser den samme side i bogen 5 gange, er lige ved at falde i søvn, eller på andre måder er fysisk tilstede, men mentalt optaget. Man kan også sige at du er koncentreret i ét spor, i stedet for som normalt er være i 4-5 spor på engang.

I denne tilstand er du i kontakt med det underbevidste, og det er denne åbenhed, man udnytter i hypnose og hypnoterapi.

Der findes mange fordomme om hypnose, men jeg er overbevist om at:

  • man ikke kan hypnotiseres mod sin vilje.
  • man er ved ´bevidsthed´ hele tiden.
  • man ikke risikerer, ikke at kunne ´vågne´ igen.
  • man bevarer sine almindelige normer og sin moral, og dermed ikke gør noget mod sin vilje.


Hypnose har været brugt i over 1000 år, men først de senere år er man begyndt på reel forskning indenfor området. Blandt andet forsker man på Aalborg og Århus universitet i brugen af hypnose i forbindelse med senhjerneskader. De har lovene resultater og mit bud er at man om under 10 år har et helt andet syn på hypnose end man har i dag, hvor det stadig er omgærdet af mystik og fordomme.

I hypnose er man i en trance, hvor hypnotisøren kommer med anvisninger og forslag, der kan skabe forandring.

I hypnoterapi er man ligeledes i trance, men i denne trance udføres terapi, hvor man f.eks bearbejder gamle oplevelser og beslutninger, der har en begrænsende indvirkning på nutiden.

Få styr på dine tanker - dine tanker har styr på dig.